Mzdárske zákony 2024

Ročenka pre prax mzdových účtovníkov. 400 strán, formát A4.

Veľký komentár k zmenám

Ročenka už tradične obsahuje rozsiahly komentár k novinkám pre rok 2024 od RNDr. Jozefa Mihála

Porovnanie zmien

V texte zákonov sú zvýraznené zmeny. Nový text je zvýraznený hrubým písmom a kurzívou. Text ktorý sa v zákone ruší je prečiarknutý.

  • Zákony Dane a odvody
  • Zákon o dani z príjmov
  • Zákon o sociálnom poistení 
  • Zákon o zdravotnom poistení
  • Zákon o sociálnom fonde

Mzdové veličiny 2024

V ročenke nájdete prakticky zoradené mzdové veličiny, ako napr. vymeriavacie základy, minimálnu hodinovú mzdu, atď.

Časopisecká kvalita

Tlač na kvalitný papier prispieva k lepšej čitateľnosti, štíhlosti publikácie a lepšej odolnosti.

  • Zákony Personalistika
  • Zákonník práce
  • Zákon o nelegálnej práci
  • Zákon o BOZP
  • Zákon o cestovných náhradách
Poštovné zdarma

Mzdárske zákony 2024

13.75


Tlačená publikácia, poštovné v cene.

Zvýhodnený balík Poštovné zdarma

Daňové zákony + Mzdárske zákony 2024

22.50€


Zvýhodnený balík Viac info:
www.danovezakony.sk

Akciový balík Poštovné zdarma

Mzdárske zákony 2024 + Inteligentné zákony na 12 mesiacov

24€


Inteligentné zákony takto získate (aktivované už po úhrade) v na jeden rok, len za 10.25€.   www.inteligentnezakony.sk

Strácate sa v zákonoch? Využívajte IT funkcie, uľahčite si život!

Novinka! Súvisiace metodické pokyny a usmernenia k paragrafom.

Inteligentné zákony vám k zákonu o dani z príjmov a DPH (ďalšie pridávame) dohľadajú metodické pokyny a usmernenia. Navyše ich máme interne spracované aj ako články, takže v nich máte zautomatizované spätné odkazy na zákony, pre ľahšie štúdium súvislostí.

Porovnanie zmien rok po roku, alebo aj novela po novele.

Viete kedy nastala v paragafe zmena?

Otvorte si niekoľko rokov vedľa seba ako na časovej osi, nájdete rýchlo odkedy dokedy trvala zmena v paragrafe.

Poznáte prechodné ustanovenia a súvislosti medzi paragrafmi?

Čítate paragraf ale nepoznáte všetky prechodné ustanovenia a súvislosti v rámci zákona? Môže sa Vám stať že zákon zle prečítate! Pomocou inteligentnej funkcie "Súvisiace paragrafy" takéto nástrahy odhalíte.
Pozrite si príklad: Aký je príplatok za prácu v sobotu?

Pomôcka: Denník daňovej legislatívy

Chronologický zoznam zmien v daňovo-účtovno-mzdárskych zákonoch aktualizovaný do 24h od publikovania zmien v Zbierke zákonov.

Vydavateľstvo

Publikácie vydáva Porada.sk, s.r.o.

© Copyright 2024 Porada.sk, s.r.o. - All rights reserved.